BUĎFiT - institut vzdělávání v regeneraci.

Masérská škola pořádá rekvalifikační masérské kurzy akreditované MŠMT ČR, kurzy s kredity, masérský kurz z oboru masáže a fyzioterapie. E-SHOP s nabídkou: skládací masérské stoly, masážní pomůcky a přístroje, masážní prostředky (masážní oleje, emulze, krémy, gely, masérské stoly).

Pro úspěšnou registraci je nutné vyplnit označené pole formuláře (zeleně a *), jinak nebude registrace možná. Před odesláním si pozorně přečtěte a zkontrolujte formulář - po odeslání formuláře nepůjde některé Vámi zadané údaje editovat (upravovat) z důvodu (naší) povinné evidence absolventů na kurzech a seminářích. Některé údaje pújde změnit jen přes kontakt s administrátorem!

Registrace - kontakty
Kontaktní adresa
Firemní údaje
Vyplňujte pokud vystavená faktura má být na firmu.
Registrace - osobní údaje
Datum a místo narození je vyžadováno z důvodů adminstrace, tyto údaje uvádíme na potvrzení (osvědčení) o absolvování akce. Proto si tento údaje důkladně ověřte,. Usnadníte nám administraci.
Nemůsíte uvádět je důležité pro absolvování rekvalifikačního kurzu a zkoušku profesní kvalifikace. Podle zákona je uváděno na osvědčení o absolvování akce. Proto si tento údaje důkladně prověřte,. Usnadníte nám administraci.
Pokud máte nějaké další dotazy nebo informace napište je zde do textového pole.
Tímto stvrzuji, že se závazně přihlašuji na vybranou akci a odesláním přihlášky souhlasím s podmínkami účasti, které jsem si přečetl/a. Potvrzuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé a správné. Dále odesláním přihlášky souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů dle ust. § 5, odst. 2, zákona č. 101/2000 Sb.
Podmínky účasti a obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 1. Vymezení pojmů
  • 1.1 VOP – zkratka „všeobecné obchodní podmínky“
  • 1.2 BF – BUĎFIT, s.r.o.
  • 1.3 Aktivita – masáž, masérský Kurz/Seminář
  • 1.4 Poukaz - listina vystavená BF opravňující k rezervaci a čerpání vybrané aktivity
  • 1.5 Kupující/Účastník – majitel Poukazu, resp. osoba určená Kupujícím, oprávněná k čerpání aktivit či jiných služeb/Osoba oprávněna k účasti na Kurzu
  • 1.6 Služby – Kurzy/Semináře, nebo jiné služby nabízené a poskytované BF
  • 1.7 Rezervace – rezervace termínu konání aktivity
 2. Ochrana osobních údajů
  • 2.1. BF se zavazuje vyžadovat od Kupujícího pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné k řádnému uzavření kupní smlouvy a řádnému poskytnutí objednaných služeb. Osobní údaje budou použity výhradně pro účely objednávkového systému, pro komunikaci s Kupujícím, a pro účely vnitřních rozborů a analýz. BF se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně.
 3. 3. Vznik kupní smlouvy
  • 3.1. Kupní smlouva mezi BF a Kupujícím vzniká objednáním Dárkového poukazu nebo Kurzu/Semináře, přímo nabízené služby nebo ostatního zboží v e-shopu nebo osobně v provozovně na základě vyplnění objednávky nebo přihlášky na Kurz/Seminář. Objednáním se rozumí úplné dokončení objednávky v e-shopu na stránkách http://obchod.budfit.info/darkove-poukazy nebo zaslání vyplněné přihlášky na Kurz/Seminář s kopií potvrzení o uhrazení zálohy, či osobně v provozovně na základě vyplnění objednávky nebo přihlášky na Kurz/Seminář a uhrazením zálohy. Objednáním Kupující potvrzuje, že souhlasí s těmito VOP.
 4. Předmět kupní smlouvy
  • 4.1. Předmětem kupní smlouvy jsou služby BF ve specifikaci objednané Kupujícím.
  • 4.2. Vyplněním a odesláním objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře na http://obchod.budfit.info/darkove-poukazy, e-mailem či poštou odsouhlasené objednávky, objednávky uskutečněné osobně v provozovně nebo telefonicky:
   • vyjadřuje Kupující souhlas s těmito BF.
   • vyjadřuje Kupující souhlas s tím, že byl seznámen se zvláštními podmínkami plnění, uvedenými ve specifikaci služeb. se BF zavazuje zajistit dodání Poukazu, služby nebo zboží způsobem sjednaným v objednávce. se BF zavazuje zajistit plnění služeb v rozsahu specifikovaném u té které služby popsané na stránkách http://www.budfit.info/. se Kupující zavazuje zaplatit za Poukaz nebo Kurz/Seminář, potažmo jiné sjednané služby, kupní cenu a v případě objednání Kurzu zálohu.
 5. Dárkový Poukaz/ Poukaz
  • 5.1. Poukazem se rozumí listina, vystavená BF, s unikátními identifikačními znaky a číslem poukazu.
  • 5.2. Dárkový Poukaz opravňuje jeho držitele k čerpání veškerých služeb, specifikovaných na stránkách http://www.budfit.info/.
  • 5.3. Poukaz s konkrétní objednanou službou opravňuje jeho držitele k čerpání té dané služby, v rozsahu specifikované na stránkách http://www.budfit.info/
  • 5.4. Poukaz se dodává Kupujícímu vždy v tištěné podobě a vybraným druhem dopravy, specifikovaným v objednávce.
  • 5.5. Dárkový poukaz není možné vyměnit za finanční hotovost.
 6. Kurzy/Semináře
  • 6.1. Doporučujeme se na veškeré Kurzy přihlásit co nejdříve a to nejméně 2-3 měsíce předem. Účast na Kurzy je vždy omezena určitým počtem osob.
  • 6.2. Přihlášku si můžete vyplnit on-line. V tomto případě je nutné do jednoho týdne od on-line vyplnění přihlášky zaplatit zálohu a kopii potvrzení o uhrazení zálohy zaslat s vytištěnou přihláškou poštou na naši adresu.
  • 6.3. Dále si můžete přihlášku stáhnout (zde) a zaslat ji společně s potvrzením o uhrazení zálohy rovněž poštou na naši adresu.
  • 6.4. Nebo můžete vyplnit přihlášku a zaplatit zálohu osobně u nás v provozovně.
  • 6.5. Přednost mají vždy uchazeči se zaplacenou zálohou.
  • 6.6. Záloha je podmínkou rezervace Vašeho místa na daném Kurzu, který byl dle objednávky určen.
  • 6.7. Pokud přijde objednatel na plně obsazený Kurz bez zaplacené zálohy, nemusí mu být umožněno nastoupit do Kurzu. V tomto případě záleží na rozhodnutí lektora a ředitele vzdělávacího zařízení.
  • 6.8. Při výuce praxe se žáci učí masáže a terapie mezi sebou (ve dvojicích až trojicích).
  • 6.9. Pokud dochází k realizaci Kurzu mimo prostory provozovny, hradí si účastníci Kurzu/Semináře na tomto místě v případě potřeby ubytování sami a cena za toto ubytování není zahrnuta do ceny Kurzu/Semináře.
  • 6. 10. Podmínky přijetí do masérského Kurzu:
   • Kurzy akreditované MŠMT ČR
    věk nad 18 let, dokončené středoškolské vzdělání (vyučen nebo s maturitou), zdravotní způsobilost
   • Kreditované Kurzy a odborné Semináře (např. UNIFY)
    odborné vzdělání
   • Semináře a přednášky
    doporučujeme mít základní akreditovaný masérský Kurz (není podmínkou), chuť se vzdělávat a učit něčemu novému
   • Cvičení
    chuť a zápal k pohybu
  • 6.11. Záloha na služby je nevratná a nebude ani přesunuta, pokud klient školu nekontaktuje a nezdůvodní svoji neúčast. Kontaktuje-li klient písemně školu více než 14 dní (včetně data zahájení) před zahájením aktivity, je na uvážení školní rady zda schválí přesun zálohy, v ostatních případech (např.: zrušení Kurzu ze strany klienta méně než 14 dní před začátkem) je záloha nevratná. Přesun zálohy je možné po schválení školní rady provést pouze jednou a pouze v kalendářním roce, ve kterém byla uhrazena. Pokud se Účastník odhlásí z Kurzu dříve, bude mu vrácena záloha, od které bude odečten manipulační poplatek ve výši 500,- Kč.
  • 6. 12. Pokud bude Kurz zrušen ze strany školy, bude záloha přesunuta nebo vrácena automaticky, po ujasnění formy mezi stranami kupní smlouvy.
  • 6. 13. Pokud Účastník nastoupí a v průběhu Kurzu nebude docházet, pak je celá platba nevratná, protože veškeré tyto platby jsou určeny k úhradě lektorů a organizačních záležitostí. Nastoupí-li Účastník až v průběhu Kurzu, pak platí stejnou cenu, jako by byl navštívil plnou hodinovou dotaci.
  • 6. 14. Při hrubém nebo opakovaném porušení řádu masérské školy bude klient okamžitě vyloučen vyřazen z Kurzu bez jakékoliv náhrady.
  • 6. 15. Ostatní, zde neuvedené situace se řeší individuálně s ředitelem školy a příslušným lektorem.
 7. Osvědčení & potvrzení účasti:
  • 7.1. Po absolvování Kurzů s akreditací MŠMT ČR, složení zadaných zkoušek a doložení nutných dokladů obdrží Účastník osvědčení o absolvování Kurzu. Účastníci Seminářů obdrží potvrzení o absolvování.
  • 7.2. Pokud však absolvent neprošel výukou v plné hodinové dotaci nebo nesplní požadavky kladené na zvládnutí terapie, škola si vyhrazuje právo doklad nevydat. Toto ustanovení platí pro veškeré Kurzy a Semináře. 7.3. Pokud klient posléze podmínky splní, lze potvrzení vydat po souhlasu ředitele školy a vyučujícího.
 8. Slevy:
  • 8.1. Slevy je nutné zohlednit v přihlášce před placením zvolené aktivity.
  • 8.2. Na slevy uplatňované po řádném přihlášení nebude brán zřetel. 8.3. Slevy a bonusy se nesčítají. 8.4. Při platbě šekem (sodexho, ticket) je připočítáván manipulační poplatek 10%. 8.5. Na vybrané Kurzy poskytujeme slevy 5% pro studenty (ostatní neakreditované a nekreditované Kurzy a Semináře) 8.6. Na vybrané Kurzy poskytujeme slevy 10% pro rodiče na MD, o které je třeba doložit potvrzení 8.7. Na vybrané Kurzy poskytujeme slevy 5% pro klienty s průkazkou ZTP/P. 8.8. Slevy na Kurzy 10% pro členy klubu BUĎFiT 8. 9. Slevy na Kurzy 5% pro členy UNIFY 8.10. Slevy na Kurzy 5% při přihlášení a zaplacení zálohy 3 a více lidí, kdy platba bude zohledněna na jednom dokladu 8.11. Slevy na Kurzy 5% při objednání na 3 - 4 Kurzů (po objednání, a na vlastní žádost se vydává zálohová faktura na plnou částku všech objednaných Kurzů a z této částky se odpočítá sleva). Takto vystavenou fakturu je nutné uhradit v plné výši do data splatnosti uvedeného na dokladu, jinak je doklad stornován a uchazeči je účtována plná částka z vybraných Kurzů. 8.12. Slevy na Kurzy 10% při objednání na 5 a více Kurzů (po objednání, a na vlastní žádost se vydává zálohová faktura na plnou částku všech objednaných Kurzů a z této částky se odpočítá sleva). Takto vystavenou fakturu je nutné uhradit v plné výši do data splatnosti uvedeného na dokladu, jinak je doklad stornován a uchazeči účtována plná částka z vybraných Kurzů. 8.13. Slevu 100,- z celkové ceny je možné uplatnit v případě synchronizované masáže pro páry.
 9. Objednávka
  • 9.1. Objednávku Poukazu nebo Kurzu/Semináře lze učinit pouze přes e-shop na http://www.budfit.info/, prostřednictvím pošty nebo telefonicky či osobně v provozovně.
  • 9.2. Objednávka uskutečněná přes e-shop, prostřednictvím pošty a objednávka sjednaná e-mailem představuje neodvolatelný závazek Kupujícího ke koupi Poukazu, Kurzu, jiných služeb a ostatního zboží.
 10. Místo dodání a doručení Poukazu
  • 10.1. Závazek BF dodat Poukaz je splněn doručením na místo dodání. Místem dodání se rozumí místo takto označené v objednávce. BF nezodpovídá za ztrátu Poukazu nebo zpoždění jeho dodání způsobené třetí stranou (pošta / kurýrní služba).
  • 10.2. Za doručení Poukazu Kupujícímu nebo oprávněné osobě uvedené v objednávce se považuje převzetí Poukazu Kupujícím, osobou oprávněnou uvedenou v objednávce nebo jinou osobou, oprávněnou Kupujícím k převzetí. BF neodpovídá za odcizení nebo ztrátu Poukazu.
 11. Povinnosti BF
  • 11.1. BF se zavazuje zajistit Účastníkovi plnění objednané služby v rozsahu specifikovaném na stránkách http://www.budfit.info/
  • 11.2. Rezervace termínu objednané služby musí být Účastníkem sjednána do data uvedeného na Poukazu. Pokud v této lhůtě Účastník neprovede rezervaci služeb, ztrácí nárok na poskytnutí služby, a to bez jakéhokoli nároku na náhradu, pokud s ním písemně nebude dohodnuto jinak. Na základě řádně provedené rezervace termínu plnění služby Účastníkem se dodavatel zavazuje zajistit Účastníkovi plnění služby v čase při rezervaci sjednaném a potvrzeném Účastníkovi informačním e-mailem.
 12. Povinnosti Účastníka
  • 12.1. Respektovat veškeré pokyny pro zajištění bezpečnosti Účastníka a dalších zúčastněných osob.
  • 12.2. Dostavit se včas na místo plnění služby.
  • 12.3. Uvést pravdivé informace o svém zdravotním stavu.
 13. Cena a platební podmínky
  • 13.1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za poskytované služby, která je jako cena objednaného Poukazu uvedena v závazné objednávce. V případě Kurzu/Semináře je to cena uvedená na stránkách http://www.budfit.info/ u daného objednaného Kurzu/Semináře. Kupní cena musí být Kupujícím uhrazena způsobem, zvoleným při objednávce Poukazu nebo Kurzu/Semináře.
  • 13.2.BF si ke kupní ceně Poukazu nepřiráží žádné poplatky za balné.
  • 13.3. BF je oprávněna dodatečně zvýšit kupní cenu již objednaného a zaplaceného Poukazu pouze v případě, že se náklady na uskutečnění služby zvýší minimálně o 10%. Tuto skutečnost je BF povinna Kupujícímu oznámit nejpozději při rezervaci služeb Účastníkem. Kupující má v tomto případě právo odstoupit od kupní smlouvy nebo si vybrat službu jinou.
  • 13.4. BF si vyhrazuje právo změnit kupní ceny nabízených služeb.
  • 13.5. V případě objednání Kurzu je Kupující povinen zaplatit BF finanční zálohu v rozmezí 1.000 – 2.000,- Kč dle druhu Kurzu.
  • 13.6. Veškeré platby za aktivity je Kupující povinen zaslat, až po obdržení potvrzovacího e-mailu, či dopisu o přijetí na Kurz a dle pokynů v něm uvedených.
  • 13.7. Do zprávy pro příjemce je Kupující povinen uvést kód Kurzu (pokud je uveden u služby) nebo název Kurzu, datum zahájení a vaše jméno.
  • 13.8. Doplatek Kurzovného je Kupující povinen uhradit nejpozději při zahájení aktivity v hotovosti.
  • 13.9 Vyžadujete-li Kupující vypsání faktury na Kurz/Seminář, je Kupující povinen si tento doklad vyžádat, a to nejméně 14 dní před zahájením Kurzu, jinak bude vydán standartní doklad o platbě a to doklad pokladní.
 14. Rezervace termínu konání aktivity
  • 14.1. Rezervaci provádí Účastník telefonicky nebo osobně v provozovně BF.
  • 14.2. Účastník může zrušit svou uloženou registraci a to nejpozději dva dny před objednaným termínem a to pouze telefonicky nebo ověřeným e-mailem( žádost o zrušení registrace musí být potvrzena ze strany BF). Takto zrušený termín může Účastník objednat znova dle bodu 14.1., maximálně však do doby platnosti Poukazu.
  • 14.3. Pokud Účastník neprovede zrušení své objednané rezervace způsobem jakým to je popsáno v bodě 14.2., tato rezervace propadá a je brána jako uskutečněná. Účastník v tomto případě nemá nárok na vrácení kupní částky ani částky dílčí. O tomto stavu bude Účastník informován e-mailem na uvedenou kontaktní adresu nejpozději do dvou pracovních dnů.
  • 14.4. BF si vyhrazuje právo změny termínu konání již registrované aktivity. O tomto stavu je povinen informovat Účastníka nejpozději dva dny před rezervovaným termínem dané aktivity. Takto zrušený termín může Účastník objednat znova dle bodu 14.1., přičemž platnost poukazu se prodlužuje o dva měsíce.
  • 14.5. Výše uvedené rezervační podmínky nejsou platné pro objednávku Kurzu, kdy si Kupující provedením objednávky a zaplacením zálohy, již přímo zajišťuje svoji účast na předem stanoveném termínu Kurzu/Semináře.
 15. Změny sjednaných podmínek
  • 15.1. V případě řádného zaplacení kupní ceny Kupujícím nemá BF právo měnit smluvní podmínky vyjma bodu 13.4. těchto VOP.
  • 15.2. Kupující má právo si bez uvedení důvodu zdarma vybrat jinou aktivitu z aktuální nabídky BF na stránkách http://www.budfit.info/. Pokud si Kupující vybere aktivitu s vyšší kupní cenou, je povinen rozdíl kupních cen doplatit, jinak není záměna aktivit platná. Pokud si Účastník vybere aktivitu s nižší kupní cenou, rozdíl kupních cen se Kupujícímu nevrací.
  • 15.3. BF může na základě písemné žádosti Kupujícího nebo obdarované osoby platnost poukazu prodloužit nebo mu poskytnout jinou službu než tu, která je na poukazu zohledněna a to do cenové hodnoty, na kterou je poukaz vystaven. BF v žádném případě nevyměňuje poukazy za finanční hotovost, na kterou byly vystaveny.
  • 15.4. BF je v případě nečekané okolnosti bránící poskytnout služby dle sjednaných podmínek povinna Účastníka neprodleně o těchto okolnostech a důsledcích informovat.
  • 15.5. Pokud Kupující v případě objednání Kurzu/Semináře svoji objednávku zruší v časovém rozmezí dva týdny a méně přede dnem konání tohoto Kurzu, je záloha, kterou zaplatil nevratná. Kupující má v takovémto případě možnost zažádat BF o přesunutí na jiný termín tohoto Kurzu, a to dokonce kalendářního roku, ve kterém byla objednávka provedena.
 16. Odstoupení od kupní smlouvy
  • 16.1. BF může od kupní smlouvy odstoupit:
   • 16.1.1. v případě vypršení platnosti Poukazu, která je na poukazu vyznačena. V tomto případě nevzniká BF povinnost informovat o odstoupení od smlouvy Kupujícího. V případě vypršení platnosti Poukazu zaniká Kupujícímu právo využít jakékoli objednané služby i právo výměny za služby jiné. BF nevzniká v tomto případě povinnost uhradit Kupujícímu odstupné v jakékoli výši. Kupní cena Poukazu, jehož platnost vypršela, nebude vrácena Kupujícímu. V případě vypršení platnosti Poukazu je možno jeho platnost jednorázově prodloužit o 6 měsíců (počítáno vždy od data vypršení platnosti Poukazu) na základě žádosti Kupujícího. Za toto prodloužení platnosti Poukazu bude Kupujícímu (vždy tomu, kdo o prodloužení požádá) účtován administrativní poplatek ve výši 300,- Kč bez DPH.
   • 16.1.2. z důvodu porušení povinností Kupujícího, stanovených kupní smlouvou a těmito VOP.
  • 16.2. Kupující má právo od smlouvy odstoupit:
   • 16.2.1. v případě zrušení objednané aktivity a nemožnosti plnění aktivity ze strany BF alternativním způsobem.
   • 16.2.2. v případě velmi vážného porušení smluvních podmínek ze strany BF.
   • 16.2.3. dle Občanského zákoníku - Spotřebitelské smlouvy - část I., hlava pátá par. 53 odstavec 7 a to do 14 dnů pokud již nenastalo plnění smlouvy.
  • 16.3. Odstoupení od smlouvy některou ze smluvních stran se provádí písemně, a to nejpozději do 5 dnů od doby, kdy nastaly skutečnosti, na jejichž základě je možné od smlouvy odstoupit.
 17. Reklamace
  • 17.1. BF je povinna poskytovat Účastníkovi služby specifikované na informačních listech přiložených ke každému Poukazu, v souladu s těmito VOP a obecně závaznými právními předpisy.
  • 17.2. Zjištěné vady při plnění služby musí Účastník uplatnit písemně u VF bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti dnů od data čerpání služby.
  • 17.3. Dojde-li k objektivním okolnostem, nezávislým na VF, v jejichž důsledku Účastník v době platnosti Poukazu plně nevyčerpal služby, nevzniká Účastníkovi ani Kupujícímu nárok na vrácení nevyčerpané hodnoty Poukazu.
 18. Závěrečná ustanovení
  • 18.1 Účastník bere na vědomí, že se veškerých aktivit účastní výlučně na svou vlastní odpovědnost a riziko. Účastník musí sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému zvládnutí vybrané aktivity.
  • 18.2. Speciální požadavky Kupujícího mimo nabízené produkty jsou realizovány vždy po individuální dohodě a za smluvní kupní cenu.
  • 18.3. Tyto všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást ceníku služeb BF. Od ustanovení výše uvedených podmínek je možno se odchýlit pouze na základě písemné dohody.
  • 18.4. Tyto VOP a právní vztahy na nich založené se řídí právním řádem České Republiky.
 19. Platnost VOP
  • 19.1 Tyto VOP jsou platné od 15. 8. 2012
Obchodní podmínky platné k 26.10.2020